logo_header

kompleksowa obsługa innowacyjnych projektów

elektrowni słonecznych

oraz budowy farm fotowoltaicznych.

OFERTA

PROJEKTOWANIE I DORADZTWO

 • Wybór dogodnych lokalizacji (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wstępna ocena zacienienia), zabezpieczenie umów kupna i dzierżawy pod kątem prawnym i zapewnienie wykonalności, uzbrojenie terenu
 • Zaprojektowanie optymalnej instalacji, typu modułów i systemów montażowych

 • Projekt budowlany do pozwolenia na budowę
 • Kalkulacja projektu, prognozy przychodów, modele finansowe dla różnych wariantów przedsięwzięcia, plan szczegółowy dla etapów budowy

BUDOWA I MONTAŻ

 • Montaż instalacji przez doświadczony personel z uprawnieniami
 • Instalacja wszystkich elementów, również w nietypowych warunkach i w wąskich ramach czasowych

 • Realizacja zakupu urządzeń i niezbędnego wyposażenia – pełen wachlarz różnorodnych produktów zarówno polskich jak i zagranicznych producentów
 • Kompleksowa realizacja jako generalny wykonawca w formule EPC, obejmująca wszystkie branże – z zapewnieniem wysokiej jakości

ZARZĄDZANIE FINANSOWE I HANDLOWE

 • Biznes plan z analizą ekonomiczną i prognozą rentowności
 • Opracowywanie koncepcji finansowania dostosowanych do wymagań zleceniodawcy
 • Pośrednictwo, doradztwo w pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału i finansowania pomostowego wraz z przygotowanie dokumentacji na potrzeby banków
 • Zakładanie i organizowanie spółek zajmujących się eksploatacją

 • Pozyskiwanie dodatkowych inwestorów
 • Oferujemy pełną obsługą handlową instalacji fotowoltaicznej – z prowadzeniem konta i księgowością, uzgodnieniami z operatorami sieci, rozliczeniami z tytułu dzierżawy, wypłatą zysków, rachunkowością zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz sporządzaniem raportów rocznych i sprawozdań z działalności

SERWISOWANIE I EKSPLOATACJA

 • Serwis i eksploatacja techniczna
 • Zdalny nadzór nad wartościami parametrów

 • Szybkie interwencje w razie awarii
 • Regularne przeglądy i ciągła optymalizacja